Sterowanie procesami technologicznymi

Szczegółowa znajomość procesu jest kluczowa do poprawnego stworzenia algorytmu sterowania. Pozwala nie tylko na poprawne zaprogramowanie sekwencji działania układu automatyki, ale również dostosowanie funkcjonalności i dobór niezbędnych elementów układu sterowania do wygodnej obsługi i niezawodnej pracy.

Tworzymy systemy sterowania i nadzoru dla różnych procesów technologicznych, m.in:

  • Stacje uzdatniania wody
  • Oczyszczanie ścieków
  • Stacje redukcyjno-pomiarowe
  • Regulatory gazu
  • Systemy transportowe
  • Zrobotyzowane i zautomatyzowane linie produkcyjne
Back to top